கல்வி ஊக்கத்தொகை


SCHOLARSHIP SCHEME

Scholarship Scheme

 • தகுதியான மாணவர்கள் மொத்தக் கட்டணத்தில் 50% உதவித்தொகையைப் பெறுவார்கள் (இச்சலுகை விடுதி கட்டணத்திற்கும் உண்டு). Eligible students get 50% Scholarship on total fee (including hostel fee, if applicable)
 • விண்ணப்பிக்கும் அனைத்து தகுதியான மாணவர்களுக்கும் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். All eligible students who apply will be granted scholarship
 • இச்சலுகை அரசு உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி பாடப்பிரிவுகளுக்கும் பொருந்தும். Applicable for both Aided and SF programs

Scholarship Eligibility Criteria

திறமையின் அடிப்படையிலான உதவித்தொகை. Meritorious Students
 • +2 தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கான தகுதி மதிப்பெண்
  Scholarship cut-off for high mark achievers in +2 board examsமுக்கிய பாடங்களில் 92% மற்றும் அதற்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கு (சுயநிதி பாடப்பிரிவுகளின் சேர்க்கைக்கு)
  92% and above in core subjects (for admission in SF Courses)முக்கிய பாடங்களில் 96% மற்றும் அதற்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கு (அரசு உதவி பெரும் பாடப்பிரிவுகளின் சேர்க்கைக்கு). 96% and above in core subjects (for admission in Aided Courses)
  (or)
 • கலை மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மாவட்ட அளவில் மற்றும் அதற்கு மேல் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு.
  Sports or Culturals Achiever (District Level and above)
பொருளாதார அடிப்படையிலான உதவித்தொகை Economic Criteria
 • அரசு பள்ளியில் பயின்றவர்களுக்கு. Government School Student
  (or)
 • தாய் / தந்தையை இழந்த மாணவர்களுக்கு. Distress (Father or Mother passed away)