கல்வி ஊக்கத்தொகை

Scholarships for A.Y 2023 – 2024

The meritorious and eligible students can avail the following scholarships to pursue Undergraduate Degree in Kamaraj College during admission 2023 – 2024.

2023 – 2024ம் ஆண்டு இளங்கலை பட்ட படிப்பில் சேரும் தகுதியான மாணவ மாணவியர்கள் கீழ்க்கண்ட உதவித்தொகையை பெறலாம்.

 1. The students who have secured more than 92% marks in core subjects can avail 50% scholarship to join in SF courses.
  சுயநிதி பாடப்பிரிவில் சேரும் மாணவ மாணவியர்கள் முதன்மை பாடங்களில் 92% மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தால் 50% உதவித்தொகையை பெறலாம்.

 2. The students who have achieved in sports events at District level and above can avail 50% scholarship both in the admission fees and also in the Annual hostel establishment Fees.
  விளையாட்டு போட்டிகளில் மாவட்ட அளவில் மற்றும் அதற்கு மேல் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு கல்வி கட்டணத்திலும் 50% வருடாந்திர விடுதி கட்டணத்திலும் உதவித்தொகையை பெறலாம்.

 3. The students who have achieved in cultural events at District level and above can avail 50% scholarship.
  கலை, இலக்கிய போட்டிகளில் மாவட்ட அளவில் மற்றும் அதற்கு மேல் சாதனை புரிந்தவர்கள் 50% கல்வி கட்டணத்தில் உதவித்தொகையை பெறலாம்.

 4. Students who have studied in Government schools can avail 60% scholarship to join for SF Courses.
  Students who have studied Government Aided Schools can avail 40% scholarship to join for SF Courses.
  அரசுப் பள்ளியில் பயின்ற மாணவ மாணவியர்கள், சுயநிதி பிரிவின் கல்வி கட்டணத்தில் 60% உதவித்தொகையை பெறலாம்.
  அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் பயின்ற மாணவ மாணவியர்கள், சுயநிதி பிரிவின் கல்வி கட்டணத்தில் 40% உதவித்தொகையை பெறலாம்.

 5. The distressed needy students due to loss of any one parent can avail 50% scholarship.
  தாய் அல்லது தந்தையை இழந்த மாணவ, மாணவியர்கள் 50% உதவித்தொகையை பெறலாம்.