வாழ்ந்து காட்டுவோம், வா

Jun
15
Jun/15 10:00
When: 
Monday, June 15, 2020 - 10:00

Kamaraj College, Thoothukudi organized a student-centered webinar, வாழ்ந்து காட்டுவோம், வா to motivate the student fraternity on 15 June, 2020 (10am). The aim of the webinar was to guide and inspire the student community during these hard times of lock down. Mrs. Karpagavalli and Mr. S. Sree Sakthi Prem, Assistant Professors, Department of English (SF) were the conveners of this webinar. Dr. P. Shasikala, Assistant Professor, Department of English organized the event. 594 participants actively took part and received E-certificates.
The webinar housed two sessions:
Session I
உன் பலம் நீ அறிவாய்
திருமதி. ம. இராதா
தமிழ்த்துறை, உதவிப் பேராசிரியர்
திருகொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக் கல்லூரி
விருத்தாசலம் - 606001

Session II
குறையொன்றுமில்லை
திருமதி. சி. நாவுக்கரசிகோமதி
ஆங்கிலத்துறை, உதவிப் பேராசிரியை
அன்னை வேளாங்கண்ணி மகளிர் கல்லூரி.
சைதாப்பேட்டை, சென்னை – 600015